Visuaaliset ilmeet

Ilmeitä Nuoren Voiman Liitolle 2021–2023
Spelmän 0hoj! Norpas ry, 2023
Jyväskylän ylioppilaskunta, 2022