Visuaaliset ilmeet

Jyväskylän ylioppilaskunta, 2022
Ilmeitä Nuoren Voiman Liitolle